www.nirvanacocuk.com

DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI

E-posta Yazdır PDF

Bu bozukluğun temel özelliği, kişinin insanlara, hayvanlara karşı saldırganlık, eşyalara zarar verme, dolandırıcılık, hırsızlık, kuralları ciddi biçimde bozma şeklindeki davranışlarda bulunmasıdır.

Bu davranışlar:

 

Başkalarına kabadayılık etme, korkutma, çoğu zaman kavga çıkarma, başkalarını ciddi biçimde yaralama, insanlara ve hayvanlara karşı acımasızca davranma, açıktan çalma, başkasını cinsel konularda zorlama, isteyerek başkasının eşyalarına veya malına zarar verme, hırsızlık yapma, çıkar sağlamak yada görevlerinden kaçmak için yalan söyleme, ailenin kurallarına uymama, evden kaçma, okuldan kaçma gibi davranışlardır. Bu davranışların bir çoğu on yaşından önce görülürse çocuklukta başlayan, on yaşından sonra on üç yaşından önce görülürse ergenlikte başlayan tip olarak adlandırılmaktadır. Davranış bozukluğu kendi içinde sınıflandırılmaktadır.

 

 

1- Aileye sınırlı davranış bozukluğu:Yukarda belirtilen davranışlardan, karşı çıkma, baş kaldırma, bozuk sosyal ve saldırgan davranışlar sadece aile bireylerine karşı, yada evde bulunanlara karşı yapılıyorsa bu tanı kullanılmaktadır.

 

2- Toplumsallaşmamış tipte davranım bozukluğu:Temel özelliği bir arkadaş grubuna katılamamadır. Diğer çocuklardan ayrı kalma yada reddedilme, yakın arkadaşların olmaması, aynı yaş grubundaki çocuklarla empatik duygusal ilişkiler kuramama, erişkinlerle çatışma, kavgacılık, aşırı derecede itaatsizlik, kabalık, şantaj, işbirliği yapmama, otoriteye karşı gelme, ağır öfke nöbetleri, eşyalara zarar verme, yangın çıkarma, hayvanlara veya başka çocuklara eziyet etme şeklindeki davranışları çoğunlukla tek başlarına yaparlar.

 

3- Toplumsallaşmış tipte davranım bozukluğu: Temel özelliği aynı yaş grubu çocuklarla uygun şekilde arkadaşlıklar sürdürülmesidir.Yukarıda genel tanım içinde belirtilen davranışlar tek başına veya başka çocuklarla birlikte yapılabilir.

 

 

Hafif, orta , ağır olarak derecelendirilmektedir.

 

4 - Karşı çıkma başkaldırma bozukluğu

 

Bu bozukluk çoğunlukla 9-10 yaşın altındaki çocuklarda görülmektedir.Temel özelliği çocuğun başkaldırıcı, kural çiğneyici, kışkırtıcı davranışlarda bulunmasıdır. Başkalarının haklarını çiğneyen saldırgan veya bozuk sosyal eylemler yoktur. Bilerek büyüklerin istek ve kurallarına baş kaldırır ve diğer insanları bilerek kızdırırlar. Genellikle başkalarına kızar, öfkelenir, küser, kendi hataları için onları suçlarlar. Çabuk sinirlenirler, engellenme eşikleri düşüktür. Büyüklerle işbirliği yapmaz, aşırı kaba davranışlarda bulunur, otoriteye direnç gösterirler. Diğer davranış bozukluklarından temel farkı, hırsızlık, eziyet, korkutma, saldırı, yıkıcılık gibi yasal olmayan veya başkalarının temel haklarını çiğneyen davranışların olmamasıdır. Bu davranışlar sürekli ve yineleyicidir. Bu durumun küçük çocuklarda görülen hafif tipte bir davranım bozukluğu olduğu kabul edilmektedir.