www.nirvanacocuk.com

DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU

E-posta Yazdır PDF

  Dikkat eksikliği  hiperaktivite bozukluğu (DEHB) erken başlangıçlıdır.Altı yaşından  önce aşırı hareketlilik, zayıf kontrollü davranışlar, belirgin bir dikkatsizlik, iş yapamama, derslerini takip edememe  veya  sorumluluklarını yerine getirmesi gereken durumlarda dikkatini sürdürememe ve çabuk sıkılma şeklinde belirtilerle karakterli bir bozukluktur. 

   Bu bozukluğun nedeni tam olarak bilinmemektedir.Bu bozukluğu  olan çocuklar dikkatlerini sürdürmeyi gerektiren işleri tamamlamada zorluk yaşarlar; bir işi tamamlamadan diğerine geçerler.Düşünmeden hareket ettiklerinden tehlikeli ve gereksiz davranışlardan bulunurlar. Bu nedenle  daha sık kazalara uğrarlar ve okulda disiplin sorunları ile karşılaşırlar.Erişkinlerle ilişkilerinde sosyal  sınırları bilmezler.Arkadaş ortamında pek sevilmez ve istenmezler. Bilişsel yetmezlik sıktır ve motor ve dil  gelişmelerinde gecikmeler sık görülür.Bu sorunlar okul yaşamı boyunca devam eder.Biraz azalmakla birlikte yetişkin yaşlarda da belirtiler  devam etmektedir.

 

  Dikkat azlığı, işleri bitirmeden bırakma ve  görevleri erken terketme şeklinde görülür.

 Aşırı hareketlilik, özellikle görece sakin olmayı gerektiren durumlarda aşırı huzursuzluk olması demektir.Çevrede koşma, atlama, aşırı konuşma, oturması gereken durumlarda kalkıp dolaşma, oturduğu yerde kıpırdanıp durma şeklindedir.

İmpulsivite ise  sırasını beklemede güçlük, başkalarının sözünü kesme, soru tam sorulmadan cevap verme, ses duyunca hemen fırlama, veya bazı uyaranlar karşısında düşünmeden ani hareketler yapma şeklindedir. 

 

    Bu çocuklarda belirtilen bu sorunlarla bağlantılı olarak davranış sorunları, kötü alışkanlıklar, toplumsal

dışlanma ve kendilerine olan saygılarında azalma görülmektedir.

  Erkeklerde kızlara göre birkaç kat daha fazla görülmektedir.

  Kendi içinde üçe ayrılmaktadır.

  1. Hareketliliğin önde olduğu tip,

  2. Dikkat azlığının önde olduğu tip,

  3. Hareketliliğin ve impulsivitenin ( düşünmeden ani hareketler yapma) önde olduğu tip.

     Hareketliliğin önde olduğu DEHB olan bir çocuk daha çok göze battığından daha erken tanınmaktadır. DEHB olan bir çocukta dikkat azlığı   ön planda ise fark edilmesi daha zor olabilir.

 

 Depresif bozukluk, bunaltı  bozuklukları, duygulanım bozuklukları, davranış bozuklukları ile karışabilir.Bu nedenle ayırıcı tanının yapılması önemlidir.DEHB bozukluğu bu hastalıklarla bir arada da bulunabilir. Okul çağında ki bir çocukta ani başlangıçlı olarak hiperaktif davranış ortaya çıkarsa psikiyatrik bazı hastalıklar ( şizofreni, mani), psikojenik ve  organik nedenler  araştırılmalıdır. 

  TEDAVİ 

  Öncelikle  hareketliliğin ve dikkat  azlığının başka bir hastalığa bağlı olup olmadığı veya birlikte bulunup bulunmadığı tespit edilmelidir.

 -  Çocuk yaşına göre bu sorun hakkında bilgilendirilmeli ve yapabilecekleri konuşulmalıdır.

  - Aileye çocuğun sorununun özellikleri ve yapabilecekleri anlatılmalıdır.

  - Öğretmen bu sorun konusunda bilgilendirilmelidir.

  - Bu konuda kullanılan  birçok ilaç bulunmaktadır.Çocuğun varsa  diğer hastalıkları (epilepsi,

  tik vb.)  durumlar göz önünde tutularak ilaç seçimi yapılmaktadır. İlaçlara bağlı çeşitli yan      etkiler görülebilmektedir.Bu yan etkiler nedeni ile bazen  o ilacı kesmek gerekebilir.Bazı çocuklarda da ilacın, etkisiz olması nedeni ile kesilmesi ve başka  bir ilaca geçilmesi gerekebilir.

     İlacın ne gibi yan etkiler yapabileceği ve ilaçtan  ne gibi faydalar beklendiğinin aileye anlatılması ailenin gereksiz beklentiler içine  girmesini engelleyecektir. Bazı aileler sadece ilaç vermekle her şeyin düzeleceğini beklediklerinden, faydalı olan bir ilacın faydalı olmadığını düşünebilmektedirler.