www.nirvanacocuk.com

Uyurgezerlik (Somnanbulizm)

E-posta Yazdır PDF

UYURGEZERLİK

  Uyurgezerlik  uykudan kalkıp gezmedir. Genellikle uykunun ilk üçte birlik  rüyasız uyku denilen döneminde görülür. Bu dönemde uyku ve uyanıklık birlikte görülür.

  Nöbet sırasında kişi yataktan kalkar, dolaşır, giyinir, yemek yer; ancak çevresinin farkında değildir, çevreye tepkisizdir,  yüzü  donuktur, motor hareketleri beceriksizcedir. Bazen kişi yattığı odadan veya evden dışarı çıkabilir, camları açabilir, balkona çıkabilir; bu nedenle tehlikeli durumlar veya kazalar olabilir. Nöbet sırasında başkasının yönlendirmesi ile veya çoğunlukla kendiliğinden  yatağına döner ve uyumaya devam eder. Ertesi günü olanları hatırlamaz.

  Genellikle 4-8 yaşları arasında görülmektedir. İnsanların % 15’ nde yaşam boyu en az bir kez görülmektedir. Erkeklerde oran daha fazladır.

  Uyurgezerlik ve uykuda korku bozukluğu denilen bozukluk arasında yakın ilişki vardır. İki bozuklukta uykunun  en derin evresi denilen 3. ve 4. evrelerinde ortaya çıkmaktadır. Bu iki bozukluğun birlikte görülmesi sıktır. Aile öyküsünde çoğunlukla ailede bir kimsede bu iki bozukluktan biri bulunmaktadır. Bu iki bozukluk çocuklukta daha sık görülür. Yetişkinlikte nadirdir. Beyindeki gelişimsel  nedenlere bağlı olduğu düşünülmektedir. Bazı olgularda ateşli bir hastalıktan sonra görülmektedir.Yorgunluk, uykusuzluk, stresli dönemler  nöbetleri tetikleyebilir veya arttırabilir. Çocukluktan sonra devam ederlerse veya  yetişkinlikte başlarlarsa önemli ruhsal bozukluklar olabileceği düşünülmelidir. Bunamanın erken dönemlerinde de görülebilir.

  Bazı epilepsi nöbetlerinde, dissosiyatif kaçma denilen bozuklukta uyurgezerlik benzeri hareketler görülebilir. Bu bozukluklarla ayırıcı tanısının yapılması gerekir.