www.nirvanacocuk.com

ÇOCUĞUNUZ OKULA HAZIRMI ?

E-posta Yazdır PDF

                                            ÇOCUĞUNUZ OKULA HAZIRMI?

     Çocuğun okula  hazır olması; okul  olgunluğuna ulaşması  yani okula, okul kurallarına ve öğrenmeye hazır olması demektir.

Çocuğun okulda öğretilen bilgileri öğrenebilmesi için anlatılanlara dikkatini vermesi, dikkatını sürdürmesi, yazı yazabilmesi için el parmaklarının kaslarının gelişmiş olması, sözel olarak kendini ifade edebilmesi ve okuldaki kurallara uyabilmesi gerekir. Okula başlayacak çocukların okula hazır olup olmadıklarını anlamak için zihinsel gelişimlerinin, motor gelişimlerinin, dil gelişimlerinin, sosyal duygusal gelişimlerinin ve dikkat- el göz koordinasyonlarının yeterli olup olmadığının tespiti için bazı testler yapılmaktadır. Bu testlerde elde edilen verilere göre çocuğun okula hazır olup olmadığına karar verilmektedir.. Ayrıca çocuğun zayıf olan ve geliştirilmesi gereken alanları tespit  edilmekte ve gelişme geriliğinin neye bağlı olduğu araştırılmaktadır. Ör. göz bozukluğu, kas hastalıkları, zeka problemi, uyaran yoksunluğu, kalıtsal hastalıklar vb.

   Çocukların okula hazır olup olmadıklarını tespit etmek için yapılan bir çok test bulunmaktadır. Bunlar: Metropolitan Okul Olgunluk Testi, AGTE, Peabody Resim Kelime Testi, Gessel Gelişim Figürleri Testi, Good Enough Bir İnsan Çiz Testi, Cattel Zeka Testi .

   Test sonuçları önemli bilgiler vermekle birlikte sadece test sonuçlarına göre değil, klinik değerlendirme sonuçlarıda dikkate alınarak karar verilmelidir.

 

Doç. Dr. Mazlum Çöpür

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı