Otistik bozukluklar ( yaygın gelişimsel bozukluklar) ve diyet tedavisi

Yazdır

Otistik bozukluklar ( yaygın gelişimsel bozukluklar) ve diyet tedavisi

Otizm sebebi tam olarak bilinmeyen yaygın gelişimsel bir bozukluktur. Üç temel alanda bozukluk sözkonusudur.Sosyal ilişkilerde bozukluk, iletişimde bozukluk ve yineleyen kısıtlı hareketler ve ilgi alanları. Sebebi tam bilinmediği gibi tedaviside tam olarak bilinmemektedir.

Şu anki araştırma sonuçlarına göre tedavide en etkili yöntem, bu konuda geliştirilmiş eğitim proğramlarını bu konuda uzmanlaşmış kişiler tarafından uygulamaktır. Çeşitli ilaçlarda belirtileri gidermek ve tedaviye uyumu arttırmak amacı ile kullanılmaktadır.

Son yıllarda bazı çevrelerde diyet tedavisinin çok yararlı olduğu şeklinde bir kanı bulunmaktadır. Bu konuda bazı yayınlarda bulunmaktadır. Bu tedavi şekli bir çok aileye çekici gelmektedir. Ancak; bu tedavi şekli( gluten ve kazeinsiz diyet, çeşitli probiyotikler, vitaminler vermek) pahalı ve zor olduğu gibi yapılan güvenilir araştırmalarda bu tedavinin yararlı olduğunu göstermemiştir. Tek tek bazı vakalarda faydalı olduğu şeklinde yayınlar bulunmakla birlikte, çok vakalı çalışmalar bunu doğrulamamıştır. Her vakanın farklı genetik, biyolojik yapısının olması, hastalığın sebeplerinin her vakada aynı olmaması gibi sebepler olduğundan bazı tek tek vakalarda faydalı olabileceği ileri sürülmektedir. Buna rağmen bazı çevreler bu tedavi şeklinin yararlarını abartarak ailelere gereksiz yere umut vermektedirler.

 

Sonuç olarak güvenilir araştırmalar otizm tedavisinde diyet tedavisinin faydalı olduğunu göstermemiştir. Tek tek bazı vakalarda olumlu bazı sonuçlar alınması bu tedavinin faydalı olduğunu söylemek için yeterli değildir.