www.nirvanacocuk.com

Prof.Dr.Mazlum Çöpür Kimdir ?

E-posta Yazdır PDF

alt

 

Biyografi Çocuk Psikiyatrisi, Çocuk psikiyatrisi Uzmanı

Prof. Dr.  Mazlum Çöpür

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı

1961 yılında Malatya’da doğan Prof. Dr. Mazlum Çöpür Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki tıp eğitimini 1984 yılında tamamladı. 1984-1987 yılları arasında zorunlu hizmet görevini Çanakkale ve İzmir’de hükümet tabibi olarak yaptıktan sonra Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde 1987-1992 yılları arasında yetişkin psikiyatrisi ihtisasını ve sonrasında 1993-1997 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nde (Çapa Tıp Fakültesi) Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi ihtisasını tamamladı. Aynı zamanda bu dönemde İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda uzman psikiyatrist olarak adli vakalarda görev alan Prof. Dr. Mazlum Çöpür 1999 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde uzman çocuk ve ergen psikiyatristi olarak çalışmaya başladı. 2012 yılında Doçentlik, 2018 yılında Profesörlük ünvanını alan Prof. Dr. Mazlum Çöpür aynı zamanda akademik çalışmalarda da bulunmuştur ve hakemli ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanan çok sayıda yayını bulunmaktadır. 2012 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nden ayrılan Prof. Dr. Mazlum Çöpür şu anda Nirvana Çocuk Psikiyatrisi Merkezi’nde çalışmaya devam etmektedir. “Adli Psikiyatri ve Hukuk” ve “Çocuk Ruh Sağlığı” olmak üzere iki adet de kitabı bulunmaktadır. Bunlara ek olarak Arel Üniversitesi Psikoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak yüksek lisans ve doktora dersleri vermekte olan Prof. Dr. Mazlum Çöpür’ün başlıca ilgilendiği konular aşağıda belirtilmiştir:

 • Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu
 • Otizm Spektrum Bozukluğu
 • Özgül Öğrenim Güçlüğü bulunan çocuk ver ergenlerde tanı ve tedavi süreci
 • Çocuk ve ergenlerde okul fobisi
 • Konuşma gecikmesi, güçlüğü ve kekemelik
 • Kişilik bozuklukları
 • Depresyon ve anksiyete bozukluğu

Prof Dr. Mazlum Çöpür’ün akademik çalışmalarımdan bazıları aşağıda belirtilmiştir:

 1. Copur M, Turkcan A, Erdoğmuş M. Substtance abuse, conduct disorder and crime: Assesment in a juvenile detention in Istanbul, Turkey. Psychiatry and Clinical Neurosciences 2005;151-154.
 2. Copur M, Arpacı B, Demir T, Narin H. Clinical Effectiveness of Quetiapine in Children and Adolescents with Tourette’s Syndrome. Clin. Drug. İnvest. 27 (2) 123-130 (2007)
 3. Demir T, Doğangün B, Karaçetein G, Mukaddes NM, Demir D, Çöpür M. Psychiatric Disorders and Symptoms in Mothers of Children With Autistic Disorder. Neurology, Psychiatry and Brain Research, 15: 191-196 (2009).
 4. Demir T, Demir DE, Alkış L, Çöpür M, Doğangün B, Kayaalp L. Some Clinical Characteristics of Children Who Survived the Marmara Earthquakes. Eur Child Psychiatry. Published Online 29 July 2009.
 5. Çöpür M, Arpacı B,  Başgül S:  Is high dose risperidone an option for treatment-resistant Tourette Syndrome?  Nöropsikiyatri Arşivi Dergisi 2009; 46 (4):206-208.
 6. Copur M, Hepgüner S, Arpacı B. Tolerebility of Quetiapine Treatment in Children and Adolescents with Tourette’s Syndrome:A Retrospectıve Casenote Survey. International Journal of Clinical Pharmacology and Therapeutics 2011; .49 (2): 177-178.
 7. Copur M, Erdoğan A. Risperidone Rechalange for Marked Liver Function Test Abnormalities in an Autistic Child. Recent Patents on Endocrine, Metabolic & Immune Drug Discovery. 2011, 5, 237-239.
 8. Hergüner S, Keleşoğlu FM, Tanıdır C, Çöpür M. Ferritin and İron levels in Children with  autistic disorder.Eur. J. Pediatr 2012; 171 (1): 143-6.
 9. Ceylan ME, Çöpür M, Maner F. Autism, smelling behavior  and obsessive compulsive disorder. Anatolian Journal of Psychiatry 2011, 12;301-303.
 10. Çöpür M, Üneri ŞÖ, Aydın E, ve ark.. İstanbul İli Örnekleminde çocuk ve ergen cinsel istismarlarının karakteristik özellikleri. Anatolian Journal of Psychiatry 2012; 13; 46-50.
 11. Çöpür M, Görker I, Demir T. SSRI’s for Treatment of Selective Mutism. Balkan Med. Journal 2012. 29: 99-102.
 12. Mutlu C, Üneri ÖŞ, Tanıdır C, Güneş H, Çöpür M, Kılıçoğlu AG, Adaletli H, İpek H, Erdoğan A. Risperidone use in preschool children with aggressive and destructive behavioral symptoms. Anatolian Journal of Psychiatry 2015; 16: 212-219.
 13. Çöpür M, Çöpür S. Emergence of tic disorder in a pediatric patient associated with risperidone and aripiprazole treatment. Anatolian Journal of Psychiatry 2019; 20 (6). 671-671.
 14. Üneri ÖŞ, Çöpür M, Tanıdır C, Güneş H, Erdoğan A. Liver Enzymes and Bilirubin Levels During Atomoxetine Treatment in Children and Adolescents. Düşünen Adam the Journal of Psychiatry and  Neuroligical Sciences 2013; 26:22-27.
 15. Çöpür M, Çöpür S. Autism Spectrum Disorders and Gluten /Casein Free Diet Treatment: A Symptome Rewiev (1990-2016). International Journal of Nutrition 2107; 2: 4-16.
 16. Çöpür M, Çöpür S. Attention Deficit Hyperactivity Disorder and Omega-3 Fatty Acid Supplementation:A Systematic Rewiew. Yeni Symposium 2018; 56 (3):20-23.
 17. Çöpür M, Elmas İ. Solvent Abuse Among School Age Children.ESSOP 1999 Annuel Congress of The  European Society for Social Pediatrics, 13-16 October 1999 Programme and Abstracts, p.71. İstanbul.
 18. Copur M, Basgül ŞS. Case report of patient with Tourette Szndrome. 18.th World Cogress of The International Association for Child And Adolescent Psychiatry And Allied Professions(IACAPAP)  April 30- May 3, 2008, İstanbul.
 19. Ceylan ME, Çöpür M, Maner F. Autism, Smelling Behavior and Obssessive Compulsive Disorder:Case Series.9th World Congress of Biological Psychiatry, Abstract  wiew. 28 June- 2 July 2009 Paris.
 20. Karaca İ, Çöpür M, Güçlü G. Affected Deficit Hiperactivity and Epilepsy Associaate with Temporal Arachnoid Cyst. E-Poster Presentation- Electronic Posters.Abstract view. XIV. World Congres of neurological Surgery, 30 August- 4 September 2009, World Federation of Neurosurgical Societies, Boston,USA.
 21. Çöpür M, Çöpür S. Emergence of Stuttering in an Attention Deficit Hyperactivity Disorder Patient Treated with Methylphenidate. Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2018; 31: 22-224.
 22. Çöpür M, Tınkır N; Çöpür S. Effects of bariatric surgery on psychological well-being among adolescents: a case series study from Turkey. Anatolian Journal of Psychiatry 2020;

 23. Çöpür M, Çöpür S.Risperidone and Hepatotoxicity in Children and Adolescent: A Literatüre. Review. Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology 2020;2(1) :54-58.

 24. Çöpür M, Ergezer Y. Cinayet  Suçu İşlemiş Bir Şizofreni Vakası, Adli Tıp Dergisi, 10, 113-118(1994)
 25. Çopür M, Polvan Ö, Saraç ŞT.  Kleine Levin Sendromu, Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, Cilt 4 Sayı 3: 157-160 (1995)
 26. Çöpür M, Elmas İ, Can Y.  Ceza Ehliyeti, Uyuşturucu Madde Bağımlılığı, Farik ve Mümeyyizlik Tespiti İstenen Olgularla İlgili İstatistiksel Bir Çalışma, Kriz Dergisi, 3(1-2): 223-6 (1995).
 27. Çöpür M, Elmas İ, Can Y.  Madde Bağımlılığı ve Antisosyal Kişilik, Kriz Dergisi, 3(1- 2):219-21 (1995)
 28. Çöpür M, Elmas İ, Can Y. Psikotik Hastalarda Suç, Kriz Dergisi, 3(1-2):41-3 (1995).
 29. Çöpür M, Elmas İ. Şizofrenik Hastalıklar ve Şiddet Suçları: Bir Olgu Sunumu, İstanbul   Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası, 59(2):87-9 (1996).
 30. Çöpür M, Elmas İ. Şizofreni ve Homisidal Davranışlar, İstanbul Üniversitesi İstanbul  Tıp  Fakültesi Mecmuasıı, 59(3):78-82 (1996).
 31. Çöpür M, Tuna Ş. Transseksüalizm, Psikiyatri Bülteni,4 (2):88-92 (1997).
 32. Çöpür M, Ergezer Y. Adli Psikiyatrik Açıdan  Gilles de la Tourette Sedromu, İstanbulTıp Fakültesi Mecmuası, 60:2, 237-240 (1997)
 33. Çöpür M, Saraç Ş, Tüzün B, Elmas İ. 12-15 Yaşları Arasındaki Çocuklarda Suç ve Farik  Mümeyyizlik. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası, 61(1):17-22(1998).
 34. Tüzün B, İnce H, Çöpür M, Elmas İ. 11-15 Yaş Grubu Çocuklarda Homisidal Suçlar. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası, 61(1):69-73(1998).
 35. Tüzün B, Çöpür M. Ülkemizde Madde Kullanan Çocuklarla İlgili Bir Çalışma, Çocuk Forumu, 2(3)17-21 (1999).
 36. Saraç ŞT, Çöpür M. Çocuk ve Ergenlerdeki Fonksiyonel Başağrılarında Ruhsal Bozuklukların Araştırılması, Çocuk Forumu, 3(3) 23-30 (2000)
 37. Tüzün B, Sözen Ş, Çöpür M, Akkay E. Ergenlik Dönemi çocuk İntiharları, Özellikleri ve İntihar Yöntemleri, Çocuk Forumu, 3(4) 18-22 (2000).
 38. Çöpür M, Saraç ŞT. Çocuklarda Ahlaki Redaet, Çocuk Forumu, 3(4) 35-39 (2000)
 39. Tüzün B, Çöpür M, Elmas I. Solvent Abuse Among School Age Children. Medical    Bulletin    İstanbul Medical Faculty, 34(1): 27-31 (2001).
 40. Saraç ŞT, Çöpür M, Alkış LB. Atipik Belirtileri Olan Bir Epilepsi Olgusu, Çocuk Forumu, 4(2) 62-64 (2001).
 41. Çöpür M, Eryılmaz A. Alkol madde kullanımı ve yasal sorunlar. Okmeydanı Tıp Dergisi. The Medical journal of Okmeydanı 2014;30:84-88.
 42. Tüzün  B,  Elmas İ,  Çöpür  M,  Akkay  E. Suçlu Çocuğa Hukuksal Yaklaşım.  6.Ulusal  Çocuk ve  Ergen  Psikiyatrisi  Kongresi, 27-30  Mart 1996, Pamukkale- Denizli.
 43. Güzelhan Y, Çöpür M, Hanoğlu L, Ekit M. Sağ ve Sol Hemisfer Tıkayıcı Tip Serebrovasküler Hastalarda Depresyon. IV. Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Kongresi(Uluslararası Katılımlı), 30 Ekim-1 Kasım 1996  İstanbul.
 44. Güzelhan Y, Çöpür M, Canbek Ö. Tıkayıcı Tipte Serebrovasküler Hastalık (SVH) Geçirenlerde KAM Skorları ve Sakatlık Dereceleri ile Depresyon, IV. Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Kongresi(Uluslararası Katılımlı), 30 Ekim-1 Kasım 1996  İstanbul.
 45. Çöpür M. Çocuk Psikiyatrisi ve Adli Tıp Arasındaki İlişki. 7.Ulusal Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kongresi, 15-18 mayıs 1997, panel konuşma metni,  Belek-Antalya.
 46. Çöpür M, Saraç ŞT. Uçucu Madde Kullanımı ile Diğer Toksik Maddelerin Kullanımı Arasındaki İlişki.19. Pediatri Günleri 10-11 Nisan 1997, Program Özet Kitabı   s.15,  İstanbul .
 47. Saraç ŞT, Çöpür M, Alkış L. Bedensel ve Ruhsal Belirtilerle Seyreden Bir Epilepsi Vakası. 19. Pediatri  Günleri  10-11 Nisan 1997, Program Özet Kitabı s.16,  İstanbul .
 48. Çöpür M., Tüzün B. Çocuklarda Uyuşturucu Madde Kullanımı.  8.Ulusal Çocuk ve Ergen Psikiyatri Kongresi, 26-29 Nisan 1998 Kongre Özet Kitabı, s: 11 Sapanca.
 49. Tüzün B, Sözen Ş, Çöpür M. Adolesan dönemi uyutucu- uyuşturucu madde kullanımına bağlı ölümler. 8.Ulusal Çocuk ve Ergen Psikiyatri Kongresi, 26-29 Nisan 1998 Kongre Özet Kitabı, s: 12 Sapanca.
 50. Tüzün  B, Sözen  Ş, Çöpür  M, Akkay  E.  Adolesanın Yaşamı Reddedişi: Özkıyım. 8 .Ulusal Çocuk ve Ergen Psikiyatri Kongresi, 26-29 Nisan 1998 Kongre Özet Kitabı, s: 31, Sapanca.
 51. Tüzün B, Sözen Ş, Çöpür M. Adolesanda madde kullanımına bağlı ölümler. 8 .Ulusal Çocuk ve Ergen Psikiyatri Kongresi, 26-29 Nisan 1998 Kongre Özet Kitabı, s: 31, Sapanca.
 52. Çöpür M, Başgül ŞS, Elmi HC. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Çocuk Psikiyatrisi Polikliniğine Rapor Alma Başvurusu ile Getirilen Zihinsel Engelli Çocukların Sosyodemografik Olarak Değerlendirilmesi. Erken Başlangıçlı Psikiyatrik Bozukluklar 12. Ergen Günleri 14-17 Kasım 2007, Kongre Özet Kitabı s.85-86, İstanbul.
 53. Çöpür M. Hekimin Suçu İhbar Etme Zorunluluğu: Etik İlkeler. 43. Ulusal Psikiyatri Kongresi ve Şizofreni Sempozyumu. Panel Özetleri, s. 128-129.  2008 İstanbul.
 54. Cöpür M,  Üneri ŞÖ, Aydın E,  Bahalı MK, Tanıdır C, Güneş H,  Erdoğan A.. Çocuk ve Ergenlerde Cinsel Tacizlerin Karakteristik Özellikleri. 21. Ulusal Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Kongresi, 25 – 28 Nisan 2011, Antalya.