www.nirvanacocuk.com

Başka zeka gerilikleri

E-posta Yazdır PDF

Başka Zeka Gerilikleri

Bir kimsenin, körlük, sağırlık, dilsizlik, davranış bozukluğu veya bedensel sakatlıklar nedeni ile zeka düzeyinin değerlendirilemediği durumlarda bu ad kullanılmaktadır.

Bazı kimselerdede zeka geriliği olduğunu gösteren kanıtlar olmasına rağmen, hafif, orta, ağır ve çok ağır diyebileceK; bir durum sözkonusu değilse belirlenmemiş zeka geriliğinden sözedilmektedir.