www.nirvanacocuk.com

Çocuklarda Uyuşturucu Kullanımı

E-posta Yazdır PDF

  Merkezi sinir sistemini etkileyerek kişinin hoşnutluk hissetmesine neden olan, kişinin ruhsal ve fiziksel dengesini bozan ve  aynı zamanda  bağımlılık yapan maddelere uyuşturucu maddeler denmektedir.

  Uyuşturucu madde kavramı uyuşturucu özelliği olan maddeleri ifade eder. Yunanca uyku anlamına gelen ‘ narke’ den  gelen ve İngilizceye ‘ narkotik’ olarak geçen ve uyuşturan, hissetmez  hale getiren madde demektir.Ancak, geçicide olsa keyif verici, uyarıcı, kişinin kendisini daha zinde, daha enerjik , daha güçlü, rahatlamış hissetmesine neden olan maddelere de uyuşturucu maddeler denmektedir.Bu maddeler başlangıçta bu gibi hislere yol açmakla  birlikte kısa bir müddet sonrada, yorgunluk, bitkinlik, isteksizlik, iç sıkıntısı, depresif duygulanım,  sosyal  izolasyon, bütün bu nedenlerle  iş, aile ve sosyal ilişkilerinde bozulma, aynı maddeyi almaya karşı büyük bir istek duyma ve  bu maddeyi  tekrar alma, bağımlılık ve tolerans gelişmesi nedeni ile  zamanla dozu biraz daha arttırma, bunun sonucunda yukarıda belirtilen sorunların daha da artması ile sonuçlanan bir kısır döngüye sebep olurlar.

 

   Bu tanıma uyan bir çok madde bulunmaktadır.Ülkemizde en yaygın olarak kullanılan ve bilinenleri esrar ve eroindir. Çünkü mu maddelerin  elde edildiği bitkiler ülkemizde ve komşu ülkelerde yetişebilmektedir.Son yıllarda  Güney Amerika  ülkelerinde yetişen koka ağacının yapraklarından  elde edilen  ve bugün sentetik olarakda pek çok türevi  yapılmış olan kokain ve   bir sentetik amfetamin türevi olan ve halk arasında ekstazi olarak bilinen  maddelerin kullanımıda  ülkemizde yaygınlaşmaktadır.Özellikle yoksul ailelerin  çocukları ve sokakta yaşayan çocuklar1990’ lardan beri  her tarafta kolayca bulunması, ucuz olması tiner, bally gibi maddeleri koklamaktadırlar. Bu maddeler insan vucudu için  son derece  toksik maddelerdir.Bu maddeleri kullanan çocuklar yaşları büyüdükçe  diğer uyuşturuculara geçiş yapmaktadırlar.

  Uyuşturucu ticaretinde çok büyük paraların elde edilmesi nedeni ile uyuşturucu ticareti yapanların uyuşturucuları yaygınlaştırma çabaları, özellikle büyük şehirlerde çocuk ve gençlerin yaşadıkları sorunlar, ailelerin çocuklarını kontrol  etmekteki zorlukları, ailelerin  eğitim sorunları, yoksulluk ve işsizlik sorunları,  parçalanmış aileler,kırsal kesimden veya  küçük ilçelerden ve illerden büyük şehirlere göç, çeşitli ruhsal sorunlar, anne babadan birinin veya her ikisinin uyuşturucu kullanması , arkadaş gruplarının etkisinin fazla olduğu dönemlerde kötü alışkanlıklara sahip arkadaşlar edinme, çocuk ve ergenlerin enerjilerini boşaltacakları imkanların olmaması veya kısıtlı olması, kaygı yaratan durumlarda kaçma eğilimi, sosyal açıdan bağımlı kişilik özelliğine sahip olma,  merak, akademik başarısızlık, farklı tutum ve yaşam tarzları deneyerek farklı olmaya çalışma, aile içi iletişimin yetersiz olması, ailenin aşırı kısıtlayıcı veya ilgisiz olması, yasal düzenlemelerin yetersiz olması gibi nedenler çocuk ve ergenleri  uyuşturucuya yöneltmektedir.

Bu sorunların artması uyuşturucu kullanımının artmasına, yaygınlaşmasına  ve her geçen gün  kullanma yaşının düşmesine neden olmaktadır.Önlemler bu sorunların çözümüne göre şekillendirilmelidir.