www.nirvanacocuk.com

ÖZEL EĞİTİM

E-posta Yazdır PDF

 

     Ruhsal, zihinsel, duygusal , bedensel nedenlerle yaşıtlarından önemli oranda farklılıkları olan bu nedenle yaşıtları ile aynı eğitimi alamayan çocuklara ayrı bir ortamda veya yaşıtları ile aynı ortamda kaynaştırma yolu ile verilen eğitime özel eğitim  denmektedir.

      Özel eğitime ihtiyacı olan çocukları beş gruba ayırabiliriz.

 1-  Zeka kapasiteleri normal olmasına rağmen özgül öğrenme bozukluğu nedeni ile  yeterince öğrenemeyenler.

2-      Zeka kapasiteleri normal olmasına rağmen işitme, görme ve bazı fiziksel sorunları nedeni ile özel eğitime ihtiyaç duyanlar.

3-      Zeka geriliği nedeni ile özel eğitime  ihtiyaç duyanlar.

4-      Çeşitli  ruhsal ve davranış sorunları nedeni ile özel eğitime ihtiyaç duyanlar.

5-      Zihinsel kapasiteleri yaşıtlarından önemli ölçüde ilerde olanlar.

  Yaşına uygun olarak gelişen çocuklar, aileleri içinde ve normal toplumsal ortamda  altı yaşına kadar öğrenmelerini sürdürmektedirler.Bu durum bir eğitim faaliyetidir; ve ömür  boyu sürmektedir.Altı yaşından itibaren ise bir plan ve  program dahilinde öğretmenler tarafından  eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlanmaktadırlar.Yaşıtlarından önemli ölçüde  farklılığı veya  geriliği olan çocuklara, farklılıklarına göre farklı öğretim programları uygulanmaktadır.Hafif düzeyde zeka geriliği, orta düzeyde zeka geriliği, ağır düzeyde zeka geriliği  , otistik çocuklar için farklı eğitim programları bulunmaktadır.  Bu alanlarda eğitim görmüş eğitimciler tarafından  bu programlara göre, devlete ait eğitim kurumlarında veya özel eğitim merkezlerinde  eğitim ve öğretim yapılmaktadır.Gelişimi  normal olan  çocukların  okul eğitimi ve öğretimi altı yaşında başlamaktadır.Yaşıtlarından geri olan çocuklara ilgili uzmanlar tarafından   erken yaşlardan itibaren  eğitim verilmesi gerekmektedir. Ayrıca çocuğun durumu hakkında  ilgili doktorlar, eğitimciler aileyi bilgilendirmeli ve ailenin yapabilecekleri anlatılmalıdır.Örneğin otistik tanısı konulan bir çocuğa, eğitimin mümkün olduğunca erken başlatılması gerekir.Eğitimi yapacak ilgili uzmanların  aileye de evde yapabileceklerini anlatmaları ve aile ile işbirliği halinde çalışmaları gerekir. Aynı şey diğer alanlar içinde geçerlidir. Sorun konusunda ailenin bilgilendirilmesi, ailenin çocuğun durumunu kabullenmesi, olayın öneminin farkında olmadıklarından, umursamayan anne babalara durumun önemi ve  eğitimcilerin ve kendilerinin yapabilecekleri anlatılmalıdır.Tedavi ve eğitim sonucunda  nelerin olabileceği aile ile tartışılmalı ve ailenin  gereksiz beklentiler içine girmesi veya  ailenin bir sonuç alınamayacağı şeklinde bir düşüncesi var ise  bunun yanlışlığı da aileye  açıklanmalıdır.

   Yaşıtlarından çok ilerde bir zeka düzeyi olan veya çeşitli davranış sorunları olan çocuklara da  durumlarına uygun  özel eğitim uygulanması onların daha başarılı, uyumlu ve  daha üretken olmalarını sağlamaktadır.

  Eğitim çocuğun doğduğu andan itibaren aile ortamında başlamaktadır.Herhangi bir özrü olan çocuğa ise her ailenin çocuğuna vermesi gereken eğitimden farklı  olarak, özrüne göre hazırlanmış eğitim programlarının erken yaşlardan itibaren  uygulanması, özre bağlı fonksiyon kayıplarını olabilecek en az seviyeye  indirecek, çocuk aileye ve topluma daha az yük olacaktır.Özrüne uygun eğitim alan çocukların çoğu  iş ve sosyal yaşama katılmakta, çevreleri ile daha barışık, mutlu  ve üretken bir yaşam sürmektedirler.

 

Dr.Mazlum Çöpür

Çocuk Psikiyatrisi Uzmanı