www.nirvanacocuk.com

Asperger Sendromu

E-posta Yazdır PDF

Sosyal etkileşimde anormallikler, kısıtlı, yineleyici hareket ve etkinliklerle karekterli bir hastalıktır.  Bu yönü ile otizme benzer. Ancak dil ve bilişsel gelişmede  gecikme ve gerileme olmaması ilede otizmden ayrılır.

   Sebebi bilinmemektedir. Toplumda 1/ 10 000 oranında görülmektedir. Erkeklerde 7-9 kat daha fazla görülmektedir.

 Çeşitli alanlarda üstün becerileri vardır. Örneğin basketbol konusuna, coğrafyanın belli bir alanına aşırı ilgi duyup bu konularda çok bilgili olabilirler. Motor becerilerinde gecikmeler olur; gündelik yaşamda hantal, beceriksiz ve motor koordinasyonları kötüdür. Konuşmalarının şiddetini ve tonlamasını ayarlamazlar.  Konuşmalarında  konuları yüzeysel olarak yaparlar, bazen konuşmaları kopuk kopuk ve ilgisiz konulara geçişler olabilir. Konuşmalarında laf kalabalıklığı olabilir. Konuşmasının karşısındakinin ilgisini çekip çekmediğine bakmaksızın uzun  süre konuşabilirler. Katı, esnek olmayan  bir süperegoları vardır. Bu nedenle katı  ahlaki değerleri ve esnek olmayan davranışları vardır.

Sosyal işlevlerdeki bozulma ömür boyu sürmektedir. Yüksek işlevli otistiklere göre gidişatı daha iyidir. Asperger bozukluğu olanlarda, psikotik bozukluklar, duygulanım bozuklukları ve diğer ruhsal bozuklukların görülme oranı  bakımından risk altındadırlar.